Kế toán quản trị cần viết kinh nghiệm như thế nào trong cv xin việc

1/2017 – Now : Giám sát Tài chính – Kế toán quản trị – THP Group

– Tổng hợp phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của toàn tập đoàn thực tế so với ngân sách, tháng trước, cùng kỳ năm trước và lũy kế năm, phối hợp với các bộ phận để tìm hiểu nguyên nhân đưa ra hướng khắc phục và chiến lược kinh doanh cho tháng tiếp theo
– Đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư thông qua câc chỉ số hiệu quả NPV, IRR, thời gian hoàn vốn…Quản trị dòng tiền thanh toán của dự án, phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với tháng trước, cùng kỳ, lũy kế, AOP, thực hiện lập kế hoạch dự báo ngân sách (Budget forecast) hàng tháng
– Tổng hợp và lập báo cáo quản trị hàng tháng của tập đoàn và công ty con ( Monthly Financial Performance Report “MFPR”).
– Tổng hợp dữ liệu dự báo lương, khấu hao, chi phí phân bổ…, lập forecast P/L chuẩn bị cho cuộc họp FFCR hàng tháng.
– Báo cáo P&L của từng công ty hàng tháng (P&L by Company, P&L by Consolidation monthly , YTD)
– Báo cáo P&L từng ngành hàng, nhãn hàng so với ngân sách, tháng trước, cùng kỳ và số lũy kế năm (P&L By Brand, P&L By region by channel,P/L By Customer Group, P&L by Cat).
– Đánh giá, phân tích xu hướng biến động của các nhãn hàng, sản phẩm qua các thời kỳ.
– Phân tích tỷ lệ biến động chi phí bán hàng, logistic, Marketing, giá thành sản xuất và chi phí quản trị doanh nghiệp qua các kỳ, tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục giảm chi phí trong các kỳ tiếp theo.
– Lập báo cáo phân tích lương top down toàn tập đoàn, công ty con, theo khối, phòng ban.
– Phân tích số lượng, doanh số GAP( Sales Mix, COGS Mix))
– Tham gia chỉnh sửa quy trình hoạt động của phòng, khối.
– Thiết kế form mẫu đánh giá phân tích, quản trị.
– Tham gia hỗ trợ, hướng dẫn các phòng ban lập kế hoạch ngân sách năm
– Đối soát các nghiệp vụ được ghi nhận, phân bổ chi phí đúng kỳ.
– Tổng hợp và lập báo cáo phân tích chi tiêu của các phòng ban, khối so với kế hoạch, LY, AOP.
– Soát xét nguyên nhân chi phí không thực hiện theo kế hoạch, không thực hiện, chuyển đổi chu kỳ thực hiện chi tiêu và hướng dẫn các bộ phận chuyển đổi, bổ sung ngân sách, quản lý chi tiêu ngân sách ,lập phiếu yêu cầu trích trước chi phí….
– Lập báo cáo phân tích khấu hao theo từng plant và toàn bộ tập đoàn.
– Đánh giá hiệu quả CTKM trước và sau giai đoạn triển khai.
– Đánh giá hiệu quả đầu tư, hợp đồng thỏa thuận thương mại trading term.
– Lập ngân sách bán hàng theo năm
– Set giá bán sản phẩm theo chính sách cho từng đối tượng khách hàng
– Chia và thẩm định chỉ tiêu bán hàng NPP, đại lý, khách hàng kênh KA, MT.
– Đánh giá hiệu quả thực hiện hợp đồng trước và sau thực hiện.
– Trích trước chi phí theo trading term,chiết khấu theo chính sách.
– Lập báo cáo volume sale in hàng tháng…
– Lập dự báo volume, revenue hàng tháng, quí.
– Phân tích nợ phải trả NCC, tồn kho tối ưu.
– Phân tích các chiến dịch chương trình, dự án Marketing…
– Biên soạn và ban hành các quy trình đánh giá hiệu quả dự án MKT trước vày sau giai đoạn triển khai, chính sách quản trị hiệu quả HTK, Kiểm soát khách hàng mục tiêu dự án…, Quy trình lập kế hoạch ngân sách, kiểm soát ngân sách, quy trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình trích trước chi phí, đóng sổ kế toán.
– Tuyển chọn ứng viên và hỗ trợ bàn giao công việc cho nhân viên mới
– Định giá các cửa hàng, tài sản đầu tư
– Theo dõi, quản trị hiệu quả dòng tiền của Công ty nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động, tránh thiếu hụt nguồn tiền.
– Các công việc liên quan khác.6/2016 – 1/2017 : Chuyên viên phân tích kinh doanh – Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt

– Quản lý, lập dự báo hàng tồn kho, phân tích hàng tồn kho tối ưu
– Lập kế hoạch sản xuất trên tồn kho và forecast hàng hóa sản xuất hàng ngày.
– Tổng hợp dữ liệu kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng
– Lập báo cáo tổng hợp, thống kê, phân tích tình hình và xu hướng kinh doanh của các mặt hàng, tỷ lệ đạt/ kế hoạch của các chỉ tiêu doanh thu, hàng đổi trả, tỷ lệ giao hàng thành công.
– Tổng hợp đánh giá hiệu quả bán hàng của các cửa hàng đại lý thông qua các chỉ số MCP, ASO, IAO để đưa ra các chính đánh chiết khấu, khuyến mãi và giá bán tối ưu.
– Phân tích, dự báo hiệu quả kinh doanh trong tháng so với kế hoạch đầu năm, kế hoạch điều chỉnh FC, kiến nghị và đưa ra các biện pháp hỗ trợ kinh doanh
– Các báo cáo khác theo yêu cầu6/2014 – 5/2016 : Nhân viên kế toán quản trị ngân sách – CT TNHH Sơn Tùng

* Quản trị ngân sách hoạt động khối G&A
– Kiểm tra, đối soát bút toán hạch toán, phân bổ chi phí đúng kỳ
– Tổng hợp lập báo cáo phân tích chi phí hoạt động của các khối
– Phân tích, tư vấn phương pháp sử dụng, đầu tư hợp lý để tiết kiệm, kiểm soát tốt ngân sách
– Thu thập thông tin kế hoạch chi tiêu, chuyển đổi ngân sách… lập forecast ngân sách các phòng ban thuộc khối G&A
– Lập form, hướng dẫn các bộ phận lập kế hoạch ngân sách hàng năm của bộ phận
– Xác nhận Cost center phòng ban, khoản chi tiêu và ngân sách
– Tổng hợp thông tin chi phí phân bổ, lập forecast gởi đến bộ phận giá thành và các bộ phận quản trị chi phí.
– Tổng hợp, xác nhận tình hình chi tiêu ngân sách của các khối
– Các công việc khác theo yêu cầu của TP
* Ngân sách dự án đầu tư
– Phối hợp với phòng dự án lập kế hoạch đầu tư ngân sách năm
– Kiểm soát hiệu quả thực hiện của dự án, quản trị dòng tiền dự báo sử dụng, thanh toán, lãi vay
– Kiểm soát ngân sách thực hiện của các hạng mục đầu tư
– Chuyển đổi, bổ sung ngân sách giữa các hạng mục đầu tư dự án.
– Lập dự báo khấu hao hàng tháng của toàn công ty gởi cho bộ phận kế toán.
– Tổng hợp thông tin khấu hao thực tế, phân tích GAP giữa thực tế so với ngân sách AOP, FC và lũy kế…
– Các công việc liên quan khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *