cv của một trưởng phòng it

OBJECTIVES

<p>- Làm việc trong môi trường cạnh tranh và linh động trong công việc</p> <p>- Phát huy hết kha năng công việc và ứng dụng công nghệ mới.</p> <p>- Thế hiện được khá năng quản lý chuyên nghành công nghệ thông tin và dữ liệu phần mềm</p> <p> </p>

EXPERIENCE

Year(s) of Experience: 12

Current Level: Manager4/2014 – 6/2019 : Trưởng bộ phận IT – Công Ty TNHH RI Ta Võ

– Tham mưu cho GĐ các vấn đề liên quan đến phát triển công nghệ thông tin, phần mềm chuyên dụng….
– Lập kế hoạch và thiết kế cơ sở hạ tầng về việc xây dựng, triển khai các hạng mục công nghệ thông tin cho chi nhánh và triển khai hệ thông mới showroom và vp chi nhánh.
– Chịu trách nhiệm cao nhất đối với các sự cố liên quan tới máy chủ, lưu trữ và hạ tầng CNTT khác trên toàn công ty.
– Chỉ đạo việc cài đặt, bảo trì và đảm bảo thông suốt hệ thống mạng, bao gồm internet và các hệ thống mạng nội bộ LAN, WAN trên toàn công ty.
– Quản lý, giám sát và hỗ trợ hệ thống máy chủ, máy trạm, ứng dụng nền tảng và các dịch vụ mạng.
– Bảo trì, cập nhật hệ thống máy chủ và các ứng dụng nền tảng theo định kỳ hoặc khi phát sinh.
– Quản lý hệ thống lưu trữ, sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu.
– Quản lý và giám sát nền tảng bảo mật – các hệ thống ngăn chặn xâm nhập, phương pháp phòng chống virus, kiểm soát nội dung internet, thiết bị an ninh công nghệ, kiểm soát truy cập mạng;
– Đóng góp ý kiến về kế hoạch mua sắm trang thiết bị hạ tầng;
– Quản lý, giám sát việc triển khai xây dựng, lắp đặt cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, viễn thông, truyền hình theo định hướng kinh doanh của công ty.
Trực tiếp tham gia xử lý những sự cố liên quan đến hệ thống hạ tầng trong trường hợp khẩn cấp
– Quản trị hệ thống server gồm Domain, File Server , Bravo server , CRM, ERP, RetailPro Server, Email Server, Camera Server…
– Quản lý hệ thống email, đám báo tốt user gửi đến nhà cung cấp và khách hàng.
– Quản lý, giám sát việc hỗ trợ CBNV công ty trong việc sử dụng thiết bị CNTT, sử dụng phần mềm.
– Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của các thiêt bị IT/PCs/Laptops trong văn phòng
– Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ người dùng.
– Thực hiện những công việc theo sự phân công của Ban Tổng Giám Đốc.3/2013 – 4/2014 : Nhân viên IT – Công ty Cổ phần Viễn Thông Di Động Toàn Cầu (Gtel Mobile JSC.)

– Quản lý và hỗ trợ xứ lý hệ thống mạng WAN/LAN, Tao user domain, setup máy cho nhân viên, Hệ thống Email Lotus note, Hỗ trợ nhân viên phần mềm Epost, ERP, Support từ xa các tỉnh phía Nam và các nhà phân phổi.
– Triển khai cơ sở hạ tầng khi mở văn phòng hoặc chi nhánh tỉnh
– Xứ lý và sử chữa máy tính bàn , laptop phát sinh lỗi
– Hỗ trợ văn phòng đại diện và đại lý các tỉnh khu vực miền đông và miền tây.5/2008 – 4/2012 : Nhân viên IT – Công Ty Cổ Phần Đia Ốc ACB

– Chịu trách nhiệm và xứ hệ thống mạng LAN/WAN, Domain server, DHCP, Web server, Mail server, File Server, Firewall Squid iptables, VPN , Phần mềm kể toán, Hỗ trợ nhân viên xứ lý sự cố máy tính, tổng đài điện thoại, Email Lotus Note
– Thi công cơ sở hạ tầng khi mở chi nhánh mới.
– Tư vấn và lên kế hoạch triển khai thiết bị CNTT khi công ty có nhu cầu
– Lập trình website công ty, phần mềm CRM
– Xứ lý dữ liệu phần mềm kê toán6/2006 – 4/2008 : Nhân viên IT – Công Ty TNHH Vận Tải Sơn Lâm

Chịu trách nhiệm vê hệ thống mạng WAN/LAN, ISa2006 , File Server , máy in, nhập liệu thông tin web.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *