Mẫu phần kinh nghiệm trong CV xuất nhập khẩu

11/2018 – Now : Trưởng nhóm Quản trị rủi ro hoạt động – Công ty Tài chính TNHH HD SaiSon

– Xây dựng và đẩy mạnh các công tác quản trị rủi ro hoạt động trong công ty và tại các đơn vị/ bộ phận được phân công.
– Đảm bảo việc xây dựng và tuân thủ các quy trình/ hướng dẫn nhằm đảm bảo các hoạt động vận hành đúng quy định, tránh các rủi ro/ tổn thất.
– Phối hợp với các bộ phận trong công ty để thực hiện và nâng cao hiệu quả của công tác giám sát thường xuyên.
– Tổ chức việc báo cáo định kỳ (hàng tháng) tới đơn vị liên quan về các vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát thường xuyên để tìm hiểu nguyên nhân và hướng khắc phục hiệu quả.
– Đóng góp ý kiến, tham gia cùng các phòng ban trong việc xây dựng/ điều chỉnh các quy trình/ hướng dẫn công việc khi cần thiết.
– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên và theo yêu cầu công việc trong từng thời kỳ.9/2017 – 11/2018 : Trưởng bộ phận Cung ứng – Chứng từ Xuất khẩu – Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen

– Quản lý chung các công việc của bộ phận.
– Hỗ trợ xây dựng kế hoạch sản xuất, đóng hàng, giao hàng phù hợp với sản lượng hàng tháng.
– Theo dõi quá trình đóng hàng, book tàu phù hợp theo quy định của Công ty.
– Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhân viên thực hiện công việc đạt được mục tiêu và tiết kiệm chi phí đến mức tối đa.
– Điều phối việc theo dõi thanh toán của khách hàng về ngân hàng thông báo.
– Phân công nhân viên thực hiện bộ chứng từ xuất khẩu theo yêu cầu của ngân hàng và khách hàng.
– Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng xuất khẩu và đưa ra dự báo.
– Hỗ trợ bộ phận kinh doanh một số vấn đề liên quan.
– Thực hiện một số công việc yêu cầu theo chỉ đạo cấp trên.7/2016 – 9/2017 : Trưởng bộ phận Dịch vụ mua ngoài – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

– Thực hiện điều phối, phân công đơn hàng cho nhân viên nghiệp vụ bao gồm các đơn hàng dịch vụ và marketing
– Phối hợp với các phòng ban liên quan lên kế hoạch mua dịch vụ phù hợp nhằm tối đa hiệu quả
– Đánh giá chất lượng dịch vụ trước và sau khi sử dụng
– Thường xuyên tìm kiếm, mở rộng đối tác cung cấp
– Hỗ trợ hoặc trực tiếp tham gia đàm phán với nhà cung cấp đối với các đơn hàng giá trị lớn, mức độ phức tạp cao
– Báo cáo phân tích tiến độ thực hiện, phân tích thị trường, các vấn đề phát sinh
– Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất của công tác mua hàng2/2016 – 7/2016 : Trưởng bộ phận Cung ứng Xuất khẩu – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

– Quản lý chung các công việc của bộ phận.
– Hỗ trợ xây dựng kế hoạch sản xuất, đóng hàng, giao hàng phù hợp với sản lượng hàng tháng.
– Theo dõi quá trình đóng hàng, book tàu phù hợp theo quy định của Tập đoàn.
– Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhân viên thực hiện công việc đạt được mục tiêu và tiết kiệm chi phí đến mức tối đa.
– Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng xuất khẩu và đưa ra dự báo
– Hỗ trợ bộ phận kinh doanh một số vấn đề liên quan.
– Thực hiện một số công việc yêu cầu theo chỉ đạo cấp trên.12/2015 – 2/2016 : Trưởng bộ phận Kiểm soát tổng hợp chi phí – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

– Quản lý, điều phối hoạt động của bộ phận theo chức năng nhiệm vụ bao gồm: quá trình mua hàng, dịch vụ đầu vào; quá trình thực hiện, nghiệm thu; quá trình thanh toán.
– Lên kế hoạch công việc kiểm soát theo tháng, quý, năm.
– Kiểm tra quá trình thực hiện so với quy trình, quy định, dự toán.
– Phối hợp soạn thảo một số quy trình, văn bản nội bộ của Công ty.
– Ghi nhận, báo cáo và đưa ra các giải pháp kiểm soát nội bộ.
– Báo cáo tổng hợp phân tích chi phí phát sinh.6/2015 – 12/2015 : Chuyên viên Kiểm soát nội bộ – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

– Tham gia giám sát, đánh giá tính khác quan, hiệu quả của quá trình mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ, vận tải.
– Nghiên cứu, tìm kiếm phương án mua hàng hóa, dịch vụ tối ưu và hiệu quả nhất.
– Kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán các hoạt động mua hàng, đầu tư.
– Tham gia soạn thảo, rà soát sửa đổi các quy trình liên quan.
– Kiến nghị, đề xuất các giải pháp kiểm soát nội bộ cần thiết với cấp trên.8/2014 – 6/2015 : Nhân viên kiểm soát nội bộ – Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu

– Thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát công tác tính giá thành quản trị.
– Phối hợp với các bộ phận kế toán tài chính, kế toán quản trị đánh giá công tác tính giá thành đảm bảo hợp lý làm cơ sở định giá bán phù hợp.
– Tham gia vào quá trình mua hàng, đánh giá tính khách quan, minh bạch trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp cần thiết.
– Kiểm soát công tác nhập, xuất vật tư hàng hóa, đánh giá quá trình sử dụng thực tế, đưa ra các kiến nghị giải pháp phù hợp.
– Kiểm tra hồ sơ trước khi thanh toán cho nhà cung cấp nhằm đảm bảo thanh toán đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng số tiền, phát hiện và ngăn ngừa các rủi ro trong quá trình thanh toán.
– Đề xuất, kiến nghị và đưa ra ý kiến các vấn đề rủi ro phát sinh các nghiệp vụ tại nhà máy.
– Thường xuyên phối hợp cùng các phòng/ban khác điều chỉnh quy trình liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *