cv xin việc cho vị trí trưởng phòng marketing siêu ấn tượng

OBJECTIVES

Phấn đấu một cách tận tâm – tận lực  để đóng góp vào sự phát triển của tổ chức công tác, qua đó xây dựng, hoàn thiện và khẳng định thương hiệu cá nhân với tầm nhìn là key person tại đơn vị.

cv xin việc cho vị trí trưởng phòng marketing

EXPERIENCE

Year(s) of Experience: 15

Current Level: Manager

8/2018 – Now : Trưởng Phòng Khách hàng Cá nhân – Eximbank – CN Thủ Đô

_Tổ chức quá trình quản lý bán hàng : Setup/ giao việc/ đôn đốc các RBO cụ thể hóa hoạt động sales.
_Kiểm soát quá trình thẩm định, cho vay, quản lý sau vay của đội ngũ bán hàng.
_Đào tạo, huấn luyện, truyền cảm hứng cho các RBO nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu KPI tháng.
_Thực hiện các công việc khác do Giám đốc yêu cầu.

6/2017 – 7/2018 : Giám đốc Kinh doanh – Marketing – Công ty TNHH Thương mại Sakaeru VN

_Quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty : Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi giám sát theo chu trình PDCA khép kín tuần hoàn.
_Tìm kiếm, thiết lập kênh dự án với các đối tác.
_Tổ chức các kênh Marketing bán hàng (kết hợp kênh GT và kênh MT).
_Quản lý, giám sát hoạt động bán hàng tại hệ thống showroom công ty.
_Thực hiện báo cáo tuần/tháng cho Tổng Giám đốc công ty.

7/2012 – 5/2017 : Trưởng Phòng Kinh doanh – MB – CN Tây Hồ

_Tổ chức công tác bán hàng tại đơn vị : Giao KPI, đôn đốc các chuyên viên tín dụng tìm kiếm khách hàng và chốt sales. Giám sát quá trình thẩm định, cấp tín dụng và quản lý khách hàng của đội ngũ sales.
_Đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ sales định kỳ hàng tuần/ đột xuất để update các sản phẩm mới, cũng như nhận diện rủi ro trong quá trình quản lý bán hàng.
_Trực tiếp theo dõi, có kế hoạch/ biện pháp xử lý các khoản nợ xấu tại đơn vị.
_ Góp ý, đề xuất ban hành các sản phẩm theo chức năng nghành dọc.
_ Thực hiện các Báo cáo cho BLĐ Đơn vị và Ngân hàng.

1/2010 – 6/2012 : Team leader (kiều hối & ngoại tệ) – MB – Hội sở

_Chịu trách nhiệm quản lý doanh số kinh doanh kiều hối tại Phòng kiều hối.
_Tổ chức thiết kế sản phẩm dịch vụ chi trả kiều hối cho ngân hàng.
_Quản lý, hỗ trợ hoạt động kinh doanh dịch vụ chi trả kiều hối theo trục dọc của các chi nhánh trên phạm vi toàn quốc
_Thực hiện báo cáo doanh số kiều hối định kỳ cho Trưởng phòng và BLĐ Khối KHCN.
_Quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu Western Union trên phạm vi toàn hệ thống

1/2008 – 1/2010 : Chuyên viên kinh doanh (chứng khoán) – Công ty Chứng khoán MB

_ Tìm kiếm, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ môi giới của công ty.
_ Phối hợp tổ chức các hiện các báo cáo phân tích thị trường để phục vụ quá trình đầu tư của khách hàng.
_ Phối hợp tổ chức các sự kiện để thu hút khách hàng mở tài khoản và giao dịch.

9/2004 – 1/2008 : Chuyên viên/ Trưởng phòng Sales – Marketing – Công ty Truyền thông VietnamNet

_Quản lý tổ chức hoạt động Phòng Marketing (phân giao, hỗ trợ, giám sát thành viên tìm kiếm đối tác sử dụng dịch vụ kênh VietNamnet TV); Thực hiện báo cáo doanh số kết quả định kỳ cho Ban giám đốc Công ty.
_Tham gia đàm phán cùng các đối tác để thuyết phục đối tác sử dụng dịch vụ quảng cáo trên kênh truyền hình Vietnamnet.
_Tổ chức thực hiện quảng bá, xúc tiến thương hiệu công ty qua các kênh truyền thông khác nhau. Dự trù ngân sách tiếp thị, theo dõi và quản lý ngân sách được phê duyệt.
_Tổ chức sản xuất tin bài cho chuyên mục kinh tế – thị trường chứng khoán trên VietnamNet TV.
_Thực hiện dẫn chương trình Phân tích tài chính trên kênh truyền hình VietNamNet TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *