10 mẫu cv đẹp, đơn giản, ấn tượng để hạ gục nhà tuyển dụng trong 10s đầu đọc cv

Để ứng tuyển vào các vị trí mà bạn mong muốn thì việc đầu tiên phải làm là có một bản cv xin việc  ấn tượng để thuyết phục nhà tuyển dụng mời bạn bạn đến dự phỏng vấn trực tiếp tại công ty.

link download https://drive.google.com/file/d/1V5n55prqwFa4_V9r9aox5EzC3JBzFHSr/view?usp=sharing

link download https://drive.google.com/file/d/18FJWZzxErtIlEtfUEpuaPJTd-HbZjxA8/view?usp=sharing

link download https://drive.google.com/file/d/1LRw27KTqf7b5H9vh8-OmgOF9E4isfXKM/view?usp=sharing

link download https://drive.google.com/file/d/18iaXhk9py23Ru1vfhO-JIHIPtmiQJhNP/view?usp=sharing

link tải https://drive.google.com/file/d/18iaXhk9py23Ru1vfhO-JIHIPtmiQJhNP/view?usp=sharing

link download https://drive.google.com/file/d/1GQMKv_WaReT6h5U__F3KyKOSwgeL5ZtQ/view?usp=sharing

link download https://drive.google.com/file/d/1yrs0L94Qt1V1Jq0OV0ptftfDQtaB8yd5/view?usp=sharing

link download https://drive.google.com/file/d/1u80W2h6GhNJDy0g-TrbWm2xMt_Rh4oUV/view?usp=sharing

link download https://drive.google.com/file/d/1p4ET062a5WMYewK9WgbYLnw2ExTPZ_Ui/view?usp=sharing

link download https://drive.google.com/file/d/1hA1iF-LbwdACwWqK1tY004Rh3An_QjR6/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *